5

Orcish Elite

Blitz. Twin-Strike.
2
6
Plain
Shadow
Gold
Diamond