1

Makeshift Shiv

GodBlitz. Flank.
1
4
Plain
Shadow
Gold
Diamond